Vrijwillige Ouderen Adviseurs

Vrijwillige Ouderen Adviseurs

Onze vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) zijn onafhankelijk, professioneel geschoold en hoeven niet binnen de kaders van een organisatie te denken. Hierdoor kunnen ze op de juiste wijze hulp op maat aanbieden. Soms kunnen zij direct helpen. Soms wijzen ze de juiste weg naar andere personen of instanties. Zij gaan hierbij altijd uit van wat u wenst en begeleiden u zo lang als nodig is. Uiteraard hebben zij zwijgplicht.

Alle senioren kunnen terecht bij de VOA’s van Stichting STOER. Daarnaast kunnen ook familieleden, kennissen en buren die zorg verlenen onze hulp inschakelen. Onze informatie, adviezen, bemiddeling en begeleiding zijn gratis.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze coördinator Hermien Marsman. Zij is op de hoogte van ieders specifieke kennis en kwaliteiten en kan daardoor direct uw hulpaanvraag bij de juiste VOA onderbrengen.