De projecten van Stichting Stoer

Vrijwillige Ouderen Adviseurs

screen-shot-2016-09-20-at-17-13-58Onze vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) zijn onafhankelijk, professioneel geschoold en hoeven niet binnen de kaders van een organisatie te denken. Hierdoor kunnen ze op de juiste wijze hulp op maat aanbieden. Soms kunnen zij direct helpen. Soms wijzen ze de juiste weg naar andere personen of instanties. Zij gaan hierbij altijd uit van wat u wenst en begeleiden u zo lang als nodig is. Uiteraard hebben zij zwijgplicht.

Alle senioren kunnen terecht bij de VOA’s van Stichting STOER. Daarnaast kunnen ook familieleden, kennissen en buren die zorg verlenen onze hulp inschakelen. Onze informatie, adviezen, bemiddeling en begeleiding zijn gratis.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze coördinator Hermien Marsman. Zij is op de hoogte van ieders specifieke kennis en kwaliteiten en kan daardoor direct uw hulpaanvraag bij de juiste VOA onderbrengen.

Huisbezoekprojecten in Rheden en Rozendaal

huisbezoek-70plus-tijdelijk

Elke inwoner van Rheden en Rozendaal kan een huisbezoek aanvragen om een goed beeld te krijgen van de woon- en levenssituatie, welzijn en zorg. Door dit huisbezoek krijgt u de mogelijkheid om op een prettige manier uw wensen en/of hulpvragen te bespreken.

Indien u dat wenst, wordt u – geheel vrijblijvend en kosteloos – bezocht door een van onze vrijwillige huisbezoekconsulenten. Hij of zij kan u wellicht adviseren, informeren, doorverwijzen of persoonlijk begeleiden naar de juiste instantie. De consulent kan uw vragen beantwoorden en neemt kennis van uw wensen en eventuele problemen. Hierbij gaan we altijd zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om.

De leeftijdsgrens voor gemeente Rheden is vanaf 70 jaar. Voor gemeente Rozendaal is de leeftijdsgrens vanaf 75 jaar.

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met onze coördinator Hermien Marsman.

‘Mijn huis mijn toekomst’

screen-shot-2016-09-20-at-17-15-54Het project ‘Mijn huis mijn toekomst’ is een stimuleringsproject met als doel het adviseren van senioren om door middel van aanpassingen ervoor te zorgen dat het eigen huis geschikt is om er langer zelfstandig en veilig te kunnen blijven wonen.

STOER ontvangt van de gemeente de namen van belangstellenden die voor het project in aanmerking willen komen. Daarna volgt een huisbezoek door een vrijwilliger van STOER en wordt gekeken en geadviseerd welke aanpassingen gewenst zijn met het oog op de toekomst.

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met onze coördinator Hermien Marsman.

Op www.rheden.nl kunt u zich opgeven voor Mijn Huis Mijn Toekomst.

De Dag van de Ouderen

De Dag van de Ouderen is een dag waarop in de gemeenten Rheden en Rozendaal door senioren aan senioren rond een zorgvuldig gekozen thema een buitengewone dag wordt aangeboden, met bijzondere genodigden zoals een landelijke politicus of een bij het onderwerp betrokken hoogleraar.

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met onze coördinator Hermien Marsman.

Klik hier voor een verslag van editie 2017 in woord en beeld.