Ons bestuur

Hein Bisterbosch, penningmeester

“In het bedrijfsleven heb ik gewerkt op het snijvlak van logistiek en automatisering. Hierbij zijn door mij vele projecten aangestuurd waarbij bewaking van de financiën een belangrijk aandachtspunt  is.

Sinds 1995 woon ik in Rozendaal en heb daar een goede kennis gekregen van lokale structuren en samenwerkingsverbanden. Mijn hobby’s zijn hardlopen, tennis, bridgen en lezen.

Binnen de stichting STOER is mijn taak als penningmeester te komen tot een optimale besteding van de beschikbare gelden.”

Rieny Robben-Reinders, secretariaat

img_2732“Bij toeval ben ik via mijn netwerk in het bestuur van Stichting STOER gekomen. Op dat moment was ik ongeveer een klein jaar met pensioen, dus het werd tijd om weer iets op te gaan pakken.

Tot aan mijn pensionering heb ik 45 jaar bij de gemeente Rheden gewerkt in zeven verschillende functies binnen diverse beleidsterreinen. Tijdens mijn werkzame leven heb ik in diverse vrijwillige besturen functies bekleed en tot op heden ben ik nog steeds actief in vrijwilligersorganisaties, onder andere als clusterleidster bij Stichting het Oeverhuis in Arnhem en als voorzitter van de Cliëntenraad Oosterwolde in Velp.

Tuinieren, lezen, bridgen en pianospelen doe ik graag maar maatschappelijk betrokken blijven en een steentje bijdragen aan de samenleving vind ik belangrijk. Dit verklaart wellicht ook dat ik zolang voor de gemeenschap heb mogen werken.”

Geertje van der Burg-Berendsen, algemeen lid

img_2729“In de gemeenten Rheden en Rozendaal wonen relatief veel senioren. Als raadslid in de gemeente Rheden (1986-2014) was ik vele jaren betrokken bij de portefeuille maatschappelijk welzijn, waarbij het ouderenbeleid een prominente plaats innam.

De gemeente Rheden en de gemeenteraad hebben altijd veel aandacht gehad voor preventie. Zo herinner ik mij ook het zogenaamde ‘liftenproject’, waarbij liften in bestaande flatgebouwen werden gerealiseerd. In de loop der jaren groeide het aantal projecten gericht op ouderen tot vijf. Sommige van deze projecten trokken zelfs landelijke aandacht!

Kort na het beëindigen van mijn raadslidmaatschap dreigde de continuïteit van deze projecten, die door drie verschillende organisaties werden aangestuurd, in de knel te komen. Daarop werd ik gevraagd om mee te denken over hoe we de voortgang van deze projecten konden borgen. Samen met een aantal enthousiaste mensen hebben we een voorstel gedaan om alle projecten onder één stichting te brengen.

Zo werd op 5 november 2015, in goed overleg met alle betrokkenen, de stichting STOER opgericht. Sindsdien ben ik lid van dit bestuur. Mijn bestuurlijke ervaring in de gemeenteraad van Rheden, alsook in het bestuur van het voormalig Verpleeghuis Gelders Hof, de Raad van Toezicht van Rijnstate en de Patiënten Advies Raad in Velp komen mij daarbij goed van pas.”