Ons bestuur

Peter Stolk, voorzitter

“Zorg hebben voor elkaar. De Stichting Stoer staat daarvoor. Het streven dat senioren zo lang mogelijk hun leven thuis zelf kunnen leiden, spreekt mij als oud huisarts bijzonder aan.

Met ruim 25 jaar ervaring in diverse bestuurlijke en managementfuncties binnen de gezondheidszorg wil ik graag aan de organisatie van de Stichting Stoer en het mooie werk van de vrijwilligers mijn bijdrage leveren.

Samen met de 4 collega-bestuursleden en de coördinator van onze Stichting ondersteun ik graag het werk van onze ervaren vrijwilligers, hun deskundigheid en hun enthousiaste inzet, opdat de senioren in onze beide gemeenten Rheden en Rozendaal zo lang en optimaal als mogelijk binnen hun gemeenschap kunnen participeren.”

Hein Bisterbosch, penningmeester

“In het bedrijfsleven heb ik gewerkt op het snijvlak van logistiek en automatisering. Hierbij zijn door mij vele projecten aangestuurd waarbij bewaking van de financiën een belangrijk aandachtspunt  is.

Sinds 1995 woon ik in Rozendaal en heb daar een goede kennis gekregen van lokale structuren en samenwerkingsverbanden. Mijn hobby’s zijn hardlopen, tennis, bridgen en lezen.

Binnen de stichting STOER is mijn taak als penningmeester te komen tot een optimale besteding van de beschikbare gelden.”

Rieny Robben-Reinders, secretariaat

img_2732“Bij toeval ben ik via mijn netwerk in het bestuur van Stichting STOER gekomen. Op dat moment was ik ongeveer een klein jaar met pensioen, dus het werd tijd om weer iets op te gaan pakken.

Tot aan mijn pensionering heb ik 45 jaar bij de gemeente Rheden gewerkt in zeven verschillende functies binnen diverse beleidsterreinen. Tijdens mijn werkzame leven heb ik in diverse vrijwillige besturen functies bekleed en tot op heden ben ik nog steeds actief in vrijwilligersorganisaties, onder andere als clusterleidster bij Stichting het Oeverhuis in Arnhem en als voorzitter van de Cliëntenraad Oosterwolde in Velp.

Tuinieren, lezen, bridgen en pianospelen doe ik graag maar maatschappelijk betrokken blijven en een steentje bijdragen aan de samenleving vind ik belangrijk. Dit verklaart wellicht ook dat ik zolang voor de gemeenschap heb mogen werken.”

Geertje van der Burg-Berendsen, algemeen lid

img_2729“In de gemeenten Rheden en Rozendaal wonen relatief veel senioren. Als raadslid in de gemeente Rheden (1986-2014) was ik vele jaren betrokken bij de portefeuille maatschappelijk welzijn, waarbij het ouderenbeleid een prominente plaats innam.

De gemeente Rheden en de gemeenteraad hebben altijd veel aandacht gehad voor preventie. Zo herinner ik mij ook het zogenaamde ‘liftenproject’, waarbij liften in bestaande flatgebouwen werden gerealiseerd. In de loop der jaren groeide het aantal projecten gericht op ouderen tot vijf. Sommige van deze projecten trokken zelfs landelijke aandacht!

Kort na het beëindigen van mijn raadslidmaatschap dreigde de continuïteit van deze projecten, die door drie verschillende organisaties werden aangestuurd, in de knel te komen. Daarop werd ik gevraagd om mee te denken over hoe we de voortgang van deze projecten konden borgen. Samen met een aantal enthousiaste mensen hebben we een voorstel gedaan om alle projecten onder één stichting te brengen.

Zo werd op 5 november 2015, in goed overleg met alle betrokkenen, de stichting STOER opgericht. Sindsdien ben ik lid van dit bestuur. Mijn bestuurlijke ervaring in de gemeenteraad van Rheden, alsook in het bestuur van het voormalig Verpleeghuis Gelders Hof, de Raad van Toezicht van Rijnstate en de Patiënten Advies Raad in Velp komen mij daarbij goed van pas.”

Arthur Ohm, algemeen lid

img_2736“Als penningmeester (samen met mijn echtgenote) van PCOB Velp/Rozendaal en secretaris van de stichting COSBO Rheden/Rozendaal, ben ik de laatste jaren enthousiast en nauw betrokken bij het reilen en zeilen van seniorenactiviteiten in onze gemeenten.

Voorop staat voor mij de belangenbehartiging van alle senioren, met name op de gebieden wonen, welzijn en zorg. Juist op deze thema’s willen we als bestuur van STOER het verschil proberen te maken met vroeger, toen er minder gecoördineerd werd, en nu, waar we meer sturing op het beleid en coördinatie bij de uitvoering hopen te kunnen bereiken.

Als bestuurder met een christelijke achtergrond wil ik me daarvoor van harte inzetten, waarbij ik hopelijk ook kan putten uit mijn rijke bestuurservaring binnen diverse vrijwilligersorganisaties.

Met de andere collega-bestuursleden heb ik gemeen dat wij ons allemaal zeer betrokken en verantwoordelijk voelen bij tal van maatschappelijke activiteiten in vele schakeringen. Na een turbulente start gaan we er als bestuur vol goede moed en nieuw elan tegenaan”