Ons bestuur

Gerda van de Beeten, voorzitter

“Vanuit mijn werk binnen de gemeente Rheden ben ik bekend met STOER. Ik ben ruim 25 jaar ambtenaar geweest bij de gemeente Rheden. Tijdens mijn ambtenaren jaren ben ik lang betrokken geweest bij de medezeggenschap.

Ik heb ruim 10 jaar de rol van voorzitter van de OndernemingsRaad met plezier mogen vervullen. In de laatste jaren van mijn ambtenarenstatus was ik werkzaam bij Schulddienstverlening in de rol van coördinator. En nu treed ik toe tot het bestuur van STOER, als voorzitter. Sociale betrokkenheid vind ik belangrijk.

Daar waar je kunt een helpende hand toereiken of een luisterend oor bieden. In de afgelopen jaren ben ik lid geweest van de Kerkenraad van de Dorpskerk in Rheden en daarna een aantal jaren ouderling in deze mooie kerk.

Sinds kort ben ik met pensioen. Dat betekent niet dat ik niks meer doe. Ik ben als bureaucoördinator betrokken bij SUN Rheden, ik ben bestuurslid bij het MVT, en nu dus bij STOER. Laten we er samen een mooie tijd van maken.

Rieny Robben-Reinders, secretaris | penningmeester

img_2732“Bij toeval ben ik via mijn netwerk in het bestuur van Stichting STOER gekomen. Op dat moment was ik ongeveer een klein jaar met pensioen, dus het werd tijd om weer iets op te gaan pakken.

Tot aan mijn pensionering heb ik 45 jaar bij de gemeente Rheden gewerkt in zeven verschillende functies binnen diverse beleidsterreinen. Tijdens mijn werkzame leven heb ik in diverse vrijwillige besturen functies bekleed en tot op heden ben ik nog steeds actief in vrijwilligersorganisaties, onder andere als clusterleidster bij Stichting het Oeverhuis in Arnhem en als voorzitter van de Cliëntenraad Oosterwolde in Velp.

Tuinieren, lezen, bridgen en pianospelen doe ik graag maar maatschappelijk betrokken blijven en een steentje bijdragen aan de samenleving vind ik belangrijk. Dit verklaart wellicht ook dat ik zolang voor de gemeenschap heb mogen werken.”

Sieta Gerrits, algemeen bestuurslid

“Sinds 2013 woon ik in Velp. Wegens persoonlijke ervaringen met dementie heb ik me toen ingezet voor de afd. Arnhem en omstreken van Alzheimer Nederland. Dat was mijn eerste ervaring met vrijwilligerswerk in deze regio. Daarbij viel het mij op dat het werk van vrijwilligers hier heel serieus wordt genomen en zeer wordt gewaardeerd, ook door professionals.

Daarnaast werd ik vrijwilliger bij MVT (Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp) Rheden/Rozendaal.
Na mijn pensionering ben ik toegetreden tot het bestuur van MVT; al geruime tijd ben ik voorzitter.

Van 2013-2016  was ik betrokken bij de oprichting en exploitatie van de welzijnsorganisatie VIVA Rheden, eerst als voorzitter later als secretaris van het bestuur.

Vanuit deze achtergrond hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de doelstellingen van Stichting STOER.”