‘Mijn Huis Mijn Toekomst’

‘Mijn Huis, Mijn Toekomst’

Het project ‘Mijn huis mijn toekomst’ is een stimuleringsproject met als doel het adviseren van senioren om door middel van aanpassingen ervoor te zorgen dat het eigen huis geschikt is om er langer zelfstandig en veilig te kunnen blijven wonen.

STOER ontvangt van de gemeente de namen van belangstellenden die voor het project in aanmerking willen komen. Daarna volgt een huisbezoek door een vrijwilliger van STOER en wordt gekeken en geadviseerd welke aanpassingen gewenst zijn met het oog op de toekomst.

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met onze coördinator Hermien Marsman.

Op www.rheden.nl kunt u zich opgeven voor Mijn Huis Mijn Toekomst.