Dagverslag Dag van de Ouderen – 2019

Ook dit jaar werd op 1 oktober de jaarlijkse Dag van de Ouderen gehouden. Deze keer in de Kapel-Aula van de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Zo’n 155 senioren hebben de regen getrotseerd (en de parkeerproblemen) om te genieten van “Het goede leven,” thema van deze dag.

Burgemeester van de gemeente Rheden, Carol van Eert, deed de officiële opening en hij benadrukte in zijn speech het belang om met elkaar in verbinding blijven: gemeentebestuur en senioren.
Docent Daan van de Linde hield een korte inleiding over Landgoed Larenstein, waar vroeger een klooster heeft gestaan en wie wilde kon na de lunch met hem mee voor een wandeling door het landschapspark.

Het is een groene oase in Velp. Er waren weinig mensen die wisten dat je daar ook vrij kon wandelen. Na de pauze hield Annegreet van Bergen een voordracht over haar laatste boek: “Het goede leven. Hoe de economische groei veel veranderd heeft in onze samenleving.” De rol van de vrouw kreeg hier ruim aandacht.

De dagvoorzitter Truus Havinga wist met een paar gedichten van Annie M.G. Schmidt die veranderingen nog te illustreren.

De gratis lunch zorgde voor een mooie en smakelijke afsluiting van het programma. De broodjes kroket en de biologische verantwoorde en fraai opgemaakte broodjes waren een lust voor oog en tong.

In de boekenhoek verkocht Walter Jansen menig boek dat Annegreet van Bergen signeerde. Het was een Ontmoetingsdag in de ware betekenis van het woord.

Beeld